Litiumbåtslösning, som oroar individernas rättigheter, särskilt när det gäller automatiserad behandling, och i en strävan efter insyn med sina kunder, har infört en politik som omfattar alla dessa behandlingar, de syften som eftersträvas med dem samt åtgärder som är tillgängliga för enskilda så att de på bästa sätt kan utöva sina rättigheter.
För ytterligare information om skydd av personuppgifter, vi inbjuder dig att konsultera webbplatsen: https://www.datainspektionen.se/
Den nuvarande online-versionen av dessa användarvillkor är den enda stå motsättning under hela varaktigheten av användningen av webbplatsen och tills en ny version ersätter den.

Artikel 1-rättsligt meddelande

1,1 webbplats (hädanefter ”webbplatsen”):

lithiumboat.com

1,2 utgivare (nedan kallat förlaget):

OPA Energy AB, org-nummer 559147-5909
1 ljusnaberget Blavik
59014 BOXHOLM, Sverige

e-postadress: contact@lithiumboat.com

1,3 värd (hädanefter ”värden”):

lithiumboat.com är värd SAS OVH, vars huvudkontor är beläget:
2 Rue Kellermann, 59100 Roubaix-Frankrike.

1,3 teknisk leverantör (hädanefter ”utvecklare”):

Cocagne Le labo vars huvudkontor ligger:
1, Rue Saint-Martin, 31500 Toulouse-Frankrike

Artikel 2-tillgång till webbplatsen

Tillgång till webbplatsen och dess användning är reserverade för strikt personligt bruk. Du samtycker till att inte använda denna webbplats och den information eller data som finns där för kommersiell, politisk, reklam eller någon annan form av kommersiell värvning och i synnerhet att skicka oönskad e-post.

Artikel 3-webbplatsens innehåll

Alla märken, fotografier, texter, kommentarer, illustrationer, animerade eller icke-animerade bilder, videosekvenser, ljud, liksom alla datorprogram som kan användas för att göra denna webbplats fungerar och mer allmänt alla de delar som återges eller används på webbplatsen skyddas av gällande lagar för immateriell egendom.
De är den fullständiga egenskapen för utgivaren eller dess partner. All reproduktion, representation, användning eller anpassning, oavsett form, av alla eller delar av dessa element, inklusive datorapplikationer, utan föregående skriftligt medgivande från utgivaren, är strängt förbjudna. Det faktum att utgivaren inte inleder ett förfarande när de blir medvetna om dessa otillåtna användningar utgör inte ett godtagande av sådan användning och avsägelse av åtal.

Artikel 4-webbplats förvaltning

För god förvaltning av webbplatsen kan utgivaren när som helst:
-tillfälligt upphäva, avbryta eller begränsa åtkomsten till hela eller delar av webbplatsen, reservera åtkomst till webbplatsen eller del av webbplatsen till en viss kategori av Internet användare;
-ta bort all information som kan störa driften eller som strider mot nationella eller internationella lagar eller netiquette-regler;
-stänga av webbplatsen för att utföra uppdateringar.

Artikel 5-ansvar

Förlagets ansvar kan inte användas vid fel, misslyckande, svårighet eller avbrott i driften, vilket förhindrar åtkomst till webbplatsen eller någon av dess funktioner.
Anslutnings materialet till den webbplats du använder är under ditt eget ansvar. Du måste vidta alla lämpliga åtgärder för att skydda din utrustning och dina egna data, inklusive virusangrepp via Internet. Du är också ensam ansvarig för de webbplatser och data du besöker.
Utgivaren kan inte hållas ansvarig i händelse av rättegångar mot dig:
-på grund av användningen av webbplatsen eller någon tjänst tillgänglig via Internet;
-på grund av bristande efterlevnad av dessa regler och villkor.
Utgivaren ansvarar inte för skador på dig, andra och/eller din utrustning som ett resultat av din anslutning eller användning av webbplatsen och du kommer inte att vidta några åtgärder mot den.
Om utgivaren är föremål för en förlikning eller rättsligt förfarande på grund av din användning av webbplatsen, kan det vända sig mot dig att få ersättning för alla skador, summor, övertygelser och kostnader som kan uppstå från denna procedur.

Artikel 6-Hypertext länkar

Användare av alla hypertextlänkar till hela eller delar av webbplatsen är strängt förbjudet, såvida inte förlagets skriftliga medgivande.
Utgivaren är fri att vägra detta tillstånd utan att på något sätt motivera sitt beslut. I händelse av att förlaget beviljar sitt tillstånd, detta är i alla fall endast tillfälligt och kan återkallas när som helst, utan skyldighet att motivera på bekostnad av förlaget.
All information som är tillgänglig via en länk till andra webbplatser publiceras inte av utgivaren. Utgivaren har inga rättigheter till innehållet i en rättighet till innehållet i länken.

Artikel 7-insamling och skydd av uppgifter

Dina uppgifter samlas in av lithiumboat.com.
Personuppgifter: all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person (den registrerade). en identifierbar person är en som kan identifieras, direkt eller indirekt, särskilt genom hänvisning till ett namn, ett identifikationsnummer eller till ett eller flera specifika element, som är specifikt för hans fysiska, fysiologiska, genetiska, psykologiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet. Sociala.
Den personliga information som kan samlas in på webbplatsen används huvudsakligen av utgivaren för att hantera relationer med dig, och vid behov för behandling av dina beställningar.
De personuppgifter som samlas in är följande:
-Efternamn och förnamn
-Fakturerings-och leveransadresser
-Postadress
-Telefonnummer
-Finansiella uppgifter: som en del av betalningen av de produkter och tjänster som erbjuds på plattformen, endast de belopp som hålls. Uppgifterna om dina betalningsmedel behålls inte, betalningar görs utanför vår webbplats på ett säkert system.
-Beställningar gjorda

Artikel 8-rätt till tillgång, rättelse och avreferering av dina uppgifter

Vid tillämpning av de förordningar som gäller för personuppgifter har användare följande rättigheter:
Rätten till tillgång: de kan utöva sin rätt till tillgång, att känna till sina personuppgifter, genom att skriva till följande e-postadress. I detta fall kan plattformen före genomförandet av denna rättighet begära bevis på användarens identitet för att kontrollera att den är korrekt.
Rätten till rättelse: om de personuppgifter som innehas av plattformen är felaktiga, kan de begära uppdatering av informationen.
Rätten att radera data: användare kan begära radering av sina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagar.
Rätten att begränsa bearbetningen: användare kan begära att plattformen begränsar behandlingen av personuppgifter i enlighet med de antaganden som anges i RGPD.
Rätten att motsätta sig databehandling: användare kan invända mot att uppgifterna behandlas i enlighet med de antaganden som anges i GDPR.
Rätten till bärbarhet: de kan hävda att plattformen ger dem de personuppgifter som de har tillhandahållit för att överföra dem till en ny plattform.
Du kan utöva denna rättighet genom att kontakta oss på följande adress:
Cocagne Le labo-1, Rue Saint-Martin, 31500 Toulouse
Eller via e-post:
labo @ Cocagne. Media
Alla förfrågningar måste åtföljas av en fotokopia av ett giltigt ID-kort och innehålla den adress där utgivaren kan kontakta den sökande. Svaret skickas inom en månad efter att begäran har tagits emot. Denna period på en månad kan förlängas med två månader om komplexiteten i begäran och/eller antalet begäranden kräver det.
Dessutom, och eftersom lagen nr 2016-1321 av den 7 oktober 2016, de människor som önskar det, har möjlighet att organisera ödet för sina uppgifter efter deras död. För mer information om ämnet kan du konsultera Datainspektionen webbplats:.
Användare kan också lämna in ett klagomål till Datainspektionen på Datainspektionen webbplats: https://www.datainspektionen.se/.
Vi rekommenderar att du först kontaktar oss inom plattformen innan du lämnar in ett klagomål till Datainspektionen, eftersom vi står till ditt förfogande för att lösa ditt problem.

Artikel 9-användning av uppgifter

De personuppgifter som samlas in från användarna syftar till att tillhandahålla plattformens tjänster, förbättra dem och upprätthålla en säker miljö. Den rättsliga grunden för behandlingen är utförandet av kontraktet mellan användaren och plattformen. Specifikt är användningsområdena:
-användarens tillgång till och användning av plattformen,
-drifthantering och optimering av plattformen;
-implementering av användarstöd.
-verifiering, identifiering och verifiering av de uppgifter som användaren överför,
-anpassning av tjänster genom att visa annonser baserat på användarens webbhistorik, enligt hans preferenser;
-förebyggande och upptäckt av bedrägerier, sabotageprogram (skadliga program eller skadlig programvara) och hantering av säkerhetsincidenter;
-hantering av tvister med användare;
-skicka kommersiell och reklaminformation, enligt användarens preferenser;
-organisationens villkor för användning av betaltjänster

Artikel 10-policy för data lagring

Plattformen lagrar dina data så länge som behövs för att förse dig med sina tjänster eller för att ge dig hjälp. I den utsträckning det rimligen krävs eller krävs för att fullgöra de rättsliga
förordningar, för att lösa tvister, för att förhindra bedrägerier och missbruk eller för att tillämpa våra regler och villkor, kan vi också behålla en del av din information om det behövs, även efter att du har stängt
ditt konto eller att vi inte längre behöver tillhandahålla tjänster.

Artikel 11-delning av personuppgifter med tredje part

Personuppgifter kan delas med tredjepartsföretag uteslutande i Europeiska unionen, i följande fall:
-När användaren använder betaltjänster, för genomförandet av dessa tjänster, plattformen är i kontakt med tredje parts bank-och finansiella företag som den har ingått.
-När användaren publicerar offentligt tillgänglig information i plattformens öppna kommentars områden,
-När användaren bemyndigar webbplatsen för en tredje part att få tillgång till hans uppgifter;
-När plattformen använder sig av leverantörs tjänster för att tillhandahålla användarsupport, reklam och betaltjänster. Dessa tjänsteleverantörer har begränsad tillgång till användardata, som en del av
utförandet av dessa tjänster, och har en avtalsmässig skyldighet att använda dem i enlighet med bestämmelserna i de förordningar som gäller för skydd av personuppgifter;
-om det krävs enligt lag, kan plattformen överföra uppgifter för att svara på krav mot plattformen och följa administrativa och rättsliga förfaranden;

Artikel 12-kommersiella erbjudanden

Du kommer sannolikt att få kommersiella erbjudanden från förlaget. Om du inte vill, vänligen klicka på följande länk: contact@lithiumboat.com
Dina uppgifter kan användas av utgivarens partners i marknadsföringssyfte. Om du inte vill, vänligen klicka på följande länk: contact@lithiumboat.com
Om du under konsultationen av webbplatsen, du tillgång till personuppgifter, måste du avstå från insamling, all obehörig användning och alla åtgärder som kan utgöra en kränkning av privatlivet eller rykte av individer. Förlaget avsäger sig allt ansvar i detta avseende.
Uppgifterna lagras och används under en period i enlighet med gällande lagstiftning.

Artikel 13-cookies

Vad är en cookie ”?
En ”cookie” eller plotter är en elektronisk fil deponeras på en Terminal (dator, surfplatta, smartphone,…) och läsa till exempel under samrådet med en webbplats, läsning av ett e-postmeddelande, installation eller användning av en programvara eller mobil applikation oavsett typ av Terminal som används (Källa: https://www.datainspektionen.se).
Genom att surfa på den här webbplatsen kan ”cookies” från det företag som ansvarar för webbplatsen och/eller tredje parts företag deponeras på din enhet.
Under den första navigeringen på denna webbplats, en förklarande banner om användningen av ”cookies” visas.
Därför, genom att fortsätta navigeringen, kunden och/eller utsikterna kommer att anses vara informerade och har accepterat användningen av nämnda ”cookies”. Det givna medgivandet kommer att vara giltigt under tretton (13) månader. Användaren har möjlighet att avaktivera cookies från sina webbläsarinställningar.
All information som samlas in kommer endast att användas för att spåra volym, typ och konfiguration av trafik som använder denna webbplats, för att utveckla design och layout och för andra administrativa och
planering och mer generellt för att förbättra den service vi erbjuder dig.
Följande cookies finns på denna webbplats:

Google-cookies:

-Google Analytics: att mäta målgruppen för webbplatsen.
-Google Taggstyrning: underlättar implementeringen av taggar på sidor och låter dig hantera Google-taggar.
-Google AdSense: Googles reklambyrå använder YouTube webbplatser eller videor som stöd för sina annonser.
-Google dynamisk remarketing: gör att du kan erbjuda dynamisk annonsering baserad på tidigare forskning.
-Google AdWords Conversion: verktyg för att spåra AdWords reklamkampanjer.
-DoubleClick: Google Advertising cookies för att distribuera banners.

Facebook-cookies:

-Facebook Connect: gör att du kan identifiera dig med ditt Facebook-konto.
-Social Facebook plugins: tillåter att gilla, dela, kommentera innehåll med ett Facebook-konto.
-Facebooks anpassade målgrupp: gör det möjligt att interagera med publiken på Facebook.
För mer information om användning, hantering och borttagning av ”cookies”, för alla typer av webbläsare, vi inbjuder dig att konsultera följande länk: https://www.datainspektionen.se

Artikel 14-fotografier och representation av produkter

Fotografierna av produkter, som åtföljer deras beskrivning, är inte avtalsmässiga och engagerar inte utgivaren.

Artikel 15-tillämplig lag

Dessa användningsvillkor för webbplatsen styrs av svensk lag och omfattas av jurisdiktionen hos domstolarna i förlagets säte, med förbehåll för en särskild behörighetsfördelning som följer av en viss lag eller förordning.

Artikel 16-kontakta oss

För alla frågor, information om de produkter som presenteras på webbplatsen, eller om själva webbplatsen, kan du lämna ett meddelande på följande adress: contact@lithiumboat.com